मेसीको ठाउँ लेलान् कोन्टिन्होले?
एजेन्सी बार्सा, पुस २६