जब किपरले बल भनेर टाउको समातेपछि...
एजेन्सी काठमाडौं, पुस २१