‘चेज मास्टर’ को उपाधि पाएका विराटले राखे नयाँ रेकर्ड