अत्यावश्यक सेवा क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको दशैँ
नारायण अधिकारी चितवन, असोज १३