सेफ्टी पिन अभियान अन्तर्गत  उपत्यकाबाट ७१ पक्राउ 
सेतोपाटी काठमाडौं, भदाैं २८