अनुगमनमा जाँदा काठमाडौं नेसनल अस्पताल यस्तो देखियो
नारायण महर्जन काठमाडौं, भदौ २१