ओलाङ्चुङगोलामा सडक आयो, गाडी आएनन्
सन्तोष पुर्कुटी ताप्लेजुङ, भदौ २०