छापा पत्रिकाको मुख्य पृष्ठमा महिला पत्रकारका ‘बाइलाइन’ दश प्रतिशत मात्र
सेतोपाटी सम्वादाता काठमाडौं, भदौ ६