कम विद्यार्थी भएका विषय समायोजन गर्दै त्रिवि
प्रकाश सिलवाल   काठमाडौँ, साउन २८