महोत्तरीका ४१ वटा सडक बाढीले अवरुद्ध
गौशाला, साउन २८