प्रहरीमा कार्य सम्पादन मुल्यांकन नम्बर गोप्य नरहने
प्रकाश ढुंगाना काठमाडौं, साउन २०