अाजदेखि तुलसीपुरका यी स्थानबाट मात्रै यात्रु चढाउन र अोराल्न पाउने 
नारायण खड्का दाङ, साउन १८