विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षमाथि कुटपिट
नारायण खड्का दाङ, साउन १७