दाङ तुलसीपुर घर भन्दा मेरा साथीहरू तर्सन्छन्: मनिषा धिताल
नारायण खड्का, दाङ,साउन ८