एउटै खुट्टाले साइकल चलाउँदै काठमाडौंको एक फन्को
गिरीश गिरी काठमाडौं, साउन ३