जो दिनहुँ जहाज चढेर अफिस जान्छन्
बिबिसी अमेरिका, असार ३०