गुड्दागुड्दैको गाडीमा आगलागी
अनिश रेग्मी काठमाडौं, असार १९