तीन सय वर्ष पुरानो गुरुकुलमा दैनिक हुन्छ रुद्राभिषेक पूजा
सेतोपाटी जलेश्वर, साउन १६