यसवर्ष कक्षा ११ को पनि परीक्षा नहुने
प्रशन्न पोखरेल काठमाडौं, असार २१