सय रूपैयाँको नोट देखेर उसले भन्यो- आमा हन्ड्रेड!
समिक्षा अधिकारी काठमाडौं, असार १५