३० हजारलाई कोरोनाको सूचना दिइरहेका यी दुई जना
सबिना श्रेष्ठ काठमाडौं, जेठ १९