दुई हजार वर्षमा पहिलोचोटि सुनसान भक्तपुरको वैशाख
सबिना श्रेष्ठ भक्तपुर, वैशाख २