यसरी पर्न सक्छ काठमाडौं सहर विश्व सम्पदामा
सुदीप श्रेष्ठ काठमाडौं, कात्तिक १९