सर्वोच्चको आदेशका बाबजुद ५० वर्षदेखि बन्न नसकेको पोखरी
सबिना श्रेष्ठ काठमाडौं, साउन १०