बुटवल उपमहानगरद्वारा अपांगता परिचयपत्र वितरण सुरू १ हजार ७ सय अपांगता भएका व्यक्ति रहेको अनुमान
भगवती पाण्डे बुटवल, चैत ११