रूपन्देहीको तिलोत्तमा मणिग्राममा गोली चल्यो, एक गम्भीर
भगवती पाण्डे बुटवल, जेठ २