५६ वर्षपछि लागू भयो भिक्षा निषेध कानून
काठमाडौं, वैशाख ४