स्वेच्छिक अवकासको सूचना माग्दै कर्मचारीले दिए सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा दोस्रो पटक निवेदन
प्रशन्न पोखरेल काठमाडौं, वैशाख ३