बुटवलका ४ सय ७२ बालबालिका विद्यालय बाहिर
भगवती पाण्डे बुटवल, वैशाख ३