बिपी राजमार्गको दायाँबायाँ १५/१५ मिटर कायम हुने
सिन्धुली, वैशाख २