जसले गाउँमा अस्पताल बनाउन २ करोड बराबरको जग्गा दान गरे
नारायण खड्का दाङ, चैत २७