दाङमा घाइते अवस्थामा बाघ फेला
नारायण खड्का दाङ, चैत २७