प्रदेश मन्त्रीको शिक्षा मन्त्रीलाई सुझाव- स्कुल छेउका रक्सी पसल बन्द गरौं
प्रशन्न पोखरेल काठमाडौं, चैत २५