तस्करीको सामान बोक्न पर्यटक बस
डिल्ली पाण्डे काठमाडौं, चैत २३