विमानस्थलबाट २ किलो सुनसहित अध्यागमन पार गरेका भारतीय नागरिक पक्राउ
डिल्ली पाण्डे काठमाठौं, चैत १९