रिक्त रहेको डिआइजी पदमा बढुवा नहुदाँ २ एसएसपी अवकाशमा जादैँ
प्रकाश ढुंगाना काठमाडौं, चैत १६