एउटा सपना काठमाडौंमै छोडेर गाउँ फर्किइन् उनी
डिल्ली पाण्डे काठमाडौं, चैत १५