अन्तरजातीय विवाह गरेका तुलसीपुरका पाँच जोडी
नारायण खड्का दाङ, चैत १५