'जनता नकराएसम्म नहुने रहेछ'
शान्ति तामाङ/नारायण महर्जन काठमाडौं, चैत १३