दुर्गम गाउँमा करोडको स्कुल बनाउने धावा
प्रशन्न पोखरेल काठमाडौं, चैत ५