दर्ता नै नभएको वैदेशिक रोजगार परामर्श केन्द्रमा प्रहरी छापा
प्रकाश ढुंगाना काठमाडौं, चैत २