छोरी खोज्दाका पाँच घन्टा
गिरीश गिरी काठमाडौं, फागुन २९