श्रीमती र नातिको सम्झनामा ‘संग्रहालय ग्यालरी’
सबिना श्रेष्ठ काठमाडौं, माघ २९