हजार बुद्धको मल्लकालीन मन्दिर पैसा नभएर जिर्णोद्वार हुन सकेन
सबिना श्रेष्ठ काठमाडौं, माघ ४