मुक्त कम्लहरीको प्रश्न – मृत्यु भएका परिवारले कहिले न्याय पाउँछन् ?
नारायण खड्का दाङ, पुस २६