दाङमा मामाले भाञ्जाको हत्या गरे
नारायण खड्का दाङ, पुस १८