पतिको औंला काट्ने रिसमीलाई ज्यानमार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दा
नारायण खड्का दाङ, पुस १७