मल्लकालदेखि बाजा बजाउँदै, बाजा बनाउँदै
सबिना श्रेष्ठ काठमाडौं, पुस ९