एउटा निर्वाचन केन्द्रमा ५६ जनासम्म प्रहरी
प्रकाश ढुंगाना काठमाडौं, मंसिर २०