‘नेपाल आईडल’ मा मैले गरेको भोटमाथि शंका गर्ने अधिकार न्यौपानेलाई कसले दियो?